Intraspain is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Intraspain. Intraspain accepteert advertenties in goed vertrouwen en gaat ervan uit dat de geleverde omschrijving van het object overeenkomt met de werkelijkheid. Bij grove onjuistheden, is Intraspain gerechtigd de advertentie per direct van de website te verwijderen.

Intraspain verwacht van haar adverteerders hoogwaardige service naar clienten, bezoekers van uw en onze website. Hoogwaardige service in snelheid van reageren op een aanvraag/boeking en de verdere afwikkeling daarvan. Intraspain gaat met uiterste zorgvuldigheid om met de aangeleverde materialen (tekst & foto's), maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van aansprakelijkheid, welke voortvloeien uit de opmaak en of plaatsing van de advertentie op onze website.

 
.